De notaris: Wat moet ik regelen als ik ondernemer ben.

Multifunctioneel Centrum (MFC) Màrkant Wite Mar 7, Leeuwarden

Wat is van belang voor mij als ondernemer, denk hierbij aan: wel of geen, Samenlevingscontracten, Testamenten, Levenstestamenten, Risico’s bij wel of geen BV, Vermogensplanning en schenken