Catharina Hoeksma

Catharina Hoeksma

Orthopedagoog en onderwijskundige

Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid

Mijn naam is Catharina Hoeksma. Als orthopedagoog en onderwijskundige, richt ik mij specifiek op sociaal emotionele problematiek bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar, waarbij deze problemen verband houden met een bovengemiddelde intelligentie (hoogbegaafdheid). Het vaststellen van de mate van begaafdheid en het maken van een koppeling met de persoonlijkheid staat hierbij centraal.

Persoonlijkheids – en neuropsychologisch onderzoek geeft vervolgens meer specifieke informatie over onder andere (sociale) angsten, depressiviteit, de aandachtsconcentratie, het geheugen en automatiseringsvermogen, planningsvaardigheden, het sociaal inzicht en het kunnen verkrijgen van overzicht. Het betreft verdiepingsonderzoek naar onder andere aandacht, geheugen, executief functioneren (plannen/impulscontrole), sociale cognitie en motoriek. Het gaat hier om een verfijnde vorm van diagnostiek waardoor handelingsadviezen nog beter afgestemd kunnen worden op de behoeften en mogelijkheden van het kind.

Aansluitend worden in een uitvoerige onderzoeksrapportage alle facetten van de intelligentie, de persoonlijkheid en neuropsychologische kenmerken in kaart gebracht. Er wordt een relatie gelegd tussen het gedrag en het functioneren van de hersenen. De analyse en het verbinden van de uitkomsten staat centraal..

Door in de basis te diagnosticeren op welk gebied de problematiek zich voordoet en specifiek te kijken naar de samenhang met de mate van intelligentie, ontstaan er inzicht en begrip ten opzichte van de problemen die mogelijk verband houden met een bovengemiddelde intelligentie. Ernstige problemen kunnen hierdoor worden aangepakt of voorkomen.